Dakprofiel

Bij horizontale afwatering wordt de bodem op afschot gebracht met een  helling van 1,5 tot 1.8 % in de breedte richting.

De bodem wordt dan met een folie en een gronddoek afgedekt zodat het water naar het laagste punt kan lopen.

In de lengte richting worden het water opgevangen in goten en deze brengen we onder een zo klein mogelijke helling (1à2 mm per meter ) naar een waterput waar je van hieruit het water kan pompen naar een vijver of andere wateropslagplaats.

Wij stellen voor de helling niet lager te maken dan 9 meter in de breedte dit vooral voor kleinere potmaten dan 14 cm.

Dit om te vermijden dat de planten die onderaan de heling staan geen te groot verschil zouden oplopen tov vocht in de pot met de planten bovenaan de helling.

Voor sommige teelten is het aan te raden bovenaan de helling een vochtmat tussen folie en doek te plaatsen dit om het vocht langer onder de pot vast te houden