Lavaveld

Lava is een zuiver natuurproduct , een ruw gesteende waarvan we de samenstelling in verschillende fractie hebben samen gesteld zodat deze goed berijdbaar is met aangepast materiaal

Lava draineert uitstekend en behoud een zeer goede capillaire werking waardoor je een gunstig microklimaat gecreëerd

Bij elk watergift of regenbui zakt het overtollige water door de lava heen en wordt het opgevangen via de drainbuizen in een opvangbak, van hieruit kan het water verpompt worden naar uw wateropslagplaats

Deze vloer is aan te raden voor teelten met gevoelige wortels
Een lavavloer kan ook voorzien worden met vloerverwarming, Eb- en Vloedsysteem

Voordelen:

  • Netto oppervak is groter ( minder betongoten per veld)
  • Vlak terrein
  • Ideaal naar automatisatie
  • buffering van water in het veld ( tot 600m³ per ha)
  • geen plasvorming
  • vlot bereidbaar